Ta spletna stran je bila prestavljena na nov strežnik.

Če vidite to sporočilo, pomeni da vaši DNS strežniki še niso zaznali spremembe strežnika in IP-ja.
Svetujemo, da se glede tega obrnete na vaš IT oddelek, ki bo ročno sprožil osvežitev DNS-jev.
To včasih traja tudi do 24 ur.
Za nujna naročila se obrnite na naš email prodaja@elkotex.si ali nas pokličite na 01 583 79 10

This site has been moved to a new server.

If you are seeing this, that means that your DNS servers have not yet acknowledged the server
and IP change and therefore you should contact your IT department about flushing your DNS resolver cache.
This can take up to 24 hours.
For urgent enquiries please contact us via email prodaja@elkotex.si or phone 01 583 79 10