Dostava, prevzem in garancija

Osebni prevzem

Kupec blago prevzame v skladišču podjetja Elkotex d.o.o., Magistrova 1, 1000 Ljubljana, in sicer vsak delovni dan, od ponedeljka do četrtka med 8:00 in 16:30 uro ter petke 8:00 do 15:00 uro. V primeru lastnega prevzema lahko zahtevamo identifikacijo prevzemnika.

Dostava preko Pošte Slovenije

Dostava blaga je možna tudi preko Pošte Slovenije, ki blago dostavi do kupca v vseh krajih Slovenije. Nosilec stroškov dostave je kupec.

Brezplačna dostava je upoštevana pri naročilu nad 200€ (brez DDV). V nasprotnem primeru je strošek poštnine avtomatično dodan naročilu.

Podjetje Elkotex d.o.o. ne nosi odgovornosti za morebitne zamude s strani dostavljavca (paketne distribucije).

Dobavni rok

Večino proizvodov, ki so objavljeni v B2B spletni trgovini b2b.elkotex.si, in jih imamo na zalogi, vam bomo izdobavili najkasneje v roku 24 po prejetem naročilu oz. plačilu. Podani dobavni roki ne vključujejo sobot, nedelj in praznikov, razen če ni posebej drugače dogovorjeno v pisni obliki. Lahko se zgodi, da celotne količine naročenih izdelkov kdaj ne bomo imeli na zalogi. V tem primeru bo skrbnik stranko o tem obvestil po telefonu ali elektronski pošti.

Elkotex d.o.o. si pridržuje pravico do podaljšanja dobavnega roka v primeru višje sile, za kar se štejejo požar, potres, poplave, vojne, stavke, neurja, prometni zastoji, državni ukrepi ali drugi nepredvidljivi dogodki, ki lahko dobavo naročenega blaga bistveno otežijo ali onemogočijo. Podjetje Elkotex d.o.o. je dolžno o nastanku ali prenehanju višje sile nemudoma obvestiti stranko.

Poškodbe pri transportu

Stranka je pri prevzemu pošiljke dolžna pregledati njeno vsebnost. S podpisom dobavnice stranka potrjuje količino in vrsto prevzetega blaga. Kasnejših reklamacij glede količine in vrste blaga ne upoštevamo. V primeru poškodb pošiljke je stranka dolžna celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, izdelki) reklamirati pri dostavljavcu, ki je obvezan rešiti reklamacijo na svoje stroške, če se mu dokaže odgovornost. O poškodbi pošiljke se obvesti tudi Elkotex d.o.o.. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Vsi izdelki, ki jih trži podjetje Elkotex d.o.o. imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljeno servisiranje in rezervne dele v Sloveniji. Za kupljeno blago veljajo splošni garancijski pogoji in določbe v prilogi posameznega blaga. Dobavnica velja kot garancijski list, če garancijski list ni priložen ob dobavi. Elkotex d.o.o. zagotavlja, da naprave ob odpremi nimajo konstrukcijskih, proizvodnih, materialnih ali funkcijskih napak.

Garancijski rok prične teči z dnem nakupa. Garancija za tehnični izdelek je najmanj 12 mesecev. Proizvajalec za določene tehnične izdelke nudi daljši garancijski rok od minimalnega, kar je razvidno iz priloženega garancijskega lista. Za tehnične izdelke, za katere garancijska doba ni razvidna iz garancijskega lista, dobavnice ali računa, se šteje, da garancijska doba traja 12 mesecev.

Garancije se ne prizna v naslednjih primerih:

 • če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka
 • če je kupec nestrokovno ali malomarno ravnal z izdelkom
 • če je v izdelek posegla nepooblaščena oseba
 • če je prišlo do okvare zaradi višje sile (npr. udar strele, nihanja napetosti v omrežju, itd.)
 • če je bila izvršena nepravilna montaža
 • če je prišlo do okvare zaradi uporabe neprimernega potrošnega materiala (pri tiskalnikih so to tudi neprimeren papir, folije, filmi, itd.)
 • če je prišlo do okvare med transportom po izročitvi izdelka
 • če je oprema nameščena v neprimernem prostoru (vlaga, prah, vročina, mraz, itd.)
 • če je prišlo do okvare zaradi prenapetosti ali izteka baterij
 • če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli
 • če je bil izdelek nepravilno vzdrževan
 • če je kupec uporabo izdelka prilagodil svojim specifičnim zahtevam, ki niso v skladu z namenom predpisane uporabe


Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi (mediji, trakovi, tonerji, tiskalniške glave, razvijalne enote, baterije, itd.). Garancijski rok se ne nanaša na programsko opremo, ki je predmet intelektualne lastnine. Čiščenje izdelkov tudi v garancijskem roku ni brezplačno.

Izdelek, ki se pokvari v garancijski dobi, se popravi oz. zamenja najkasneje v roku 45 dni, v kolikor le-to ni mogoče, se na kupčevo zahtevo zamenja z novim in brezhibnim. Servis oz. dobavitelj ne jamči za podatke na spominskih medijih. Za neupravičene reklamacijske zahtevke zaračunavamo storitev po veljavnem ceniku.

Za uveljavljanje garancije je priporočljivo dostaviti reklamacijski zapisnik z opisom napake in okolja, v katerem je bila naprava uporabljana, kopijo dobavnice in računa, garancijski list (velja za opremo, ki ima ob nakupu priložen originalen garancijski list) ter celotno tehnično dokumentacijo. Obvezno je potrebno predložiti vsaj en dokument (dobavnica, račun, garancijski list), s katerega je razviden datum nakupa opreme, pri izdelkih, ki imajo priložen originalen garancijski list s serijsko številko, pa tudi le-tega.

Za vse dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na telefonu: 01 583 79 10 ali na naslovu elektronske pošte: [email protected].