Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Podjetje Elkotex d.o.o. vam zagotavlja hitro dobavo, ugodne pogoje in vedno dosegljiv kontakt za dodatne informacije o produktih in storitvah, ki jih tržimo. Prav tako vam zagotavljamo varstvo vaših osebnih podatkov, ki nam jih boste posredovali pri registraciji in nakupu preko spletnega mesta.

Splošni pogoji poslovanja spletnega portala b2b.elkotex.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za poslovanje. Spletno mesto b2b.elkotex.si upravlja podjetje Elkotex d.o.o., katerega delovanje obravnavajo splošni pogoji poslovanja, pravice uporabnika ter poslovni odnos med podjetjem Elkotex d.o.o. in kupcem.

Prevzemanje odgovornosti

Podjetje Elkotex d.o.o. bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletnih strani poizkušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov vsebovanih na teh spletnih straneh (identiteta podjetja, kontaktni naslovi, bistvene značilnosti blaga, cena in dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve naročila, način plačila in dostave, veljavnost ponudbe, itd.), vendar Elkotex d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Podjetje Elkotex d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog, brez predhodnega opozorila. Podjetje Elkotex d.o.o. ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez pisne odobritve podjetja Elkotex d.o.o.. Blagovne znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke in so v lasti družbe Elkotex d.o.o. oziroma njihovih pogodbenih partnerjev.

Niti družba Elkotex d.o.o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani b2b.elkotex.si ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnega mesta in uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Spletne strani vsebujejo tudi informacije in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb. Podjetje Elkotex d.o.o. ni seznanjena s tekočo vsebino informacij vsebovanih na spletnih straneh omenjenih tretjih oseb in zato ne prevzema nobene odgovornosti za navedene informacije na teh straneh. Za morebitne napake na spletnem mestu b2b.elkotex.si se opravičujemo.

Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine

Prepovedano je kopiranje vsebin te spletne strani v komercialne ali v nekomercialne namene, brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja podjetja ELKOTEX d.o.o.

Pridružujemo si pravico, da vam izstavimo račun v višini 1.000,00€ za vsak kopiran tekst izdelka (opis izdelka, navodila za uporabo, izjavo o skladnosti) oziroma za vsak URL.

Zaupnost podatkov

Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnem mestu b2b.elkotex.si ali kako drugače (po telefonu, preko e-pošte, itd.), so strogo zaupni in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov. Podjetje Elkotex d.o.o. jamči, da bodo na ta način zbrani podatki namenjeni izključno uporabi družbe Elkotex d.o.o. in ne bodo predani v roke tretje osebe ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni. Upravitelj našega portala lahko podatke v anonimni sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz.

Cene

Cene so objavljene v uradnem ceniku podjetja Elkotex d.o.o.. Za cenik se upošteva objava cen na spletnem portalu b2b.elkotex.si. Veleprodajne cene vseh objavljenih izdelkov in storitev v B2B spletnem portalu so prikazane v EUR in ne vsebujejo DDV. Maloprodajne cene vsebujejo DDV. V kolikor določenega izdelka ni na zalogi, lahko pride do spremembe cene. Cene so informativnega značaja in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Plačilni pogoji

Plačilo po predračunu (avans):

Plačilo po predračunu pomeni, da račun poravnate na TRR podjetja: SI56 0310 6100 0008 308 pred prejemom blaga. Plačilo lahko izvedete na osnovi prejetega elektronskega naročila - ponudbe oz. predračuna. Blago bo izdobavljeno oz. poslano po prejemu denarnih sredstev na račun družbe. Pri plačilu obvezno navedite sklicevalno številko, ki je navedena na ponudbi. Pri plačilu po predračunu lahko plačilna organizacija kupcu zaračuna stroške provizije v skladu s svojim poslovanjem.

Plačilo po računu (odlog):

Pogodbeni partnerji so upravičeni do plačila po računu v dogovorjenem roku (po pogodbi) ali datumom, določenim na izdanem računu.

Plačilo preko PayPal (ob zaključku naročila):

Plačilo preko PayPal pomeni, da naročilo plačate takoj po potrditvi na B2B in sicer preko sistema PayPal. V kolikor vaše naročilo ne bo plačano, bo smatrano kot brezpredmetno. Pri tovrstnih plačilih je na košarici obračunan še strošek manipulacije naročila v višini 4% od vrednosti nakupa.

Plačilo preko Stripe (ob zaključku naročila):

Plačilo preko Stripe pomeni, da naročilo plačate takoj po potrditvi na B2B in sicer preko sistema Stripe torej plačate z vašo kreditno ali plačilno kartico. V kolikor vaše naročilo ne bo plačano, bo smatrano kot brezpredmetno. Pri tovrstnih plačilih je na košarici obračunan še strošek manipulacije naročila v višini 2% od vrednosti nakupa.

Plačilo s kartico na POS terminalu (ob osebnem prevzemu blaga na naši lokaciji):

Plačilo s kartico na POS terminalu pomeni, da naročilo plačate osebno pri nas ob prevzemu blaga in sicer zgolj s kartico preko POS terminala.

Dobavni rok

Večino proizvodov, ki so objavljeni v B2B spletni trgovini b2b.elkotex.si, in jih imamo na zalogi, vam bomo izdobavili najkasneje v roku 24 po prejetem naročilu oz. plačilu. Podani dobavni roki ne vključujejo sobot, nedelj in praznikov, razen če ni posebej drugače dogovorjeno v pisni obliki. Lahko se zgodi, da celotne količine naročenih izdelkov kdaj ne bomo imeli na zalogi. V tem primeru bo skrbnik stranko o tem obvestil po telefonu ali elektronski pošti. Dejanske zaloge so navedene tudi na B2B portalu ter tudi predvidena dobava dodatnih količin.

Elkotex d.o.o. si pridržuje pravico do podaljšanja dobavnega roka v primeru višje sile, za kar se štejejo požar, potres, poplave, vojne, stavke, neurja, prometni zastoji, državni ukrepi ali drugi nepredvidljivi dogodki, ki lahko dobavo naročenega blaga bistveno otežijo ali onemogočijo. Podjetje Elkotex d.o.o. je dolžno o nastanku ali prenehanju višje sile nemudoma obvestiti stranko.

Prevzem in dostava blaga

Kupec blago prevzame v skladišču podjetja Elkotex d.o.o., Magistrova 1, 1000 Ljubljana, in sicer vsak delovni dan, od ponedeljka do četrtka med 8:00 in 16:30 uro ter petke 8:00 do 15:00. V primeru lastnega prevzema lahko zahtevamo identifikacijo prevzemnika.

Dostava blaga je možna tudi preko različnih ponudnikov paketne distribucije (s katerimi imamo pogodbo), ki blago dostavijo do kupca v vseh krajih Slovenije. Ponudnik paketne distribucije je Pošta Slovenije. Nosilec stroškov dostave je kupec. Podjetje Elkotex d.o.o. ne nosi odgovornosti za morebitne zamude s strani dostavljavca (paketne distribucije).

Vsa naročila oddana do 14:00 ure (do 13:00 ob petkih) bodo odposlana po pošti še isti dan, v kolikor zaloga to omogoča. Nudimo brezplačno dostavo po Sloveniji pri nakupu nad 199€ brez DDV.

Poškodbe pri transportu

Stranka je pri prevzemu pošiljke dolžna pregledati njeno vsebnost. S podpisom dobavnice stranka potrjuje količino in vrsto prevzetega blaga. Kasnejših reklamacij glede količine in vrste blaga ne upoštevamo. V primeru poškodb pošiljke je stranka dolžna celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, izdelki) reklamirati pri dostavljavcu, ki je obvezan rešiti reklamacijo na svoje stroške, če se mu dokaže odgovornost. O poškodbi pošiljke se obvesti tudi Elkotex d.o.o.. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Garancija

Vsi izdelki, ki jih trži podjetje Elkotex d.o.o. imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljeno servisiranje in rezervne dele v Sloveniji. Za kupljeno blago veljajo splošni garancijski pogoji in določbe v prilogi posameznega blaga. Dobavnica velja kot garancijski list, če garancijski list ni priložen ob dobavi. Elkotex d.o.o. zagotavlja, da naprave ob odpremi nimajo konstrukcijskih, proizvodnih, materialnih ali funkcijskih napak.

V primeru okvare izdelka se obrnite na pooblaščenega serviserja. Vse napake nastale v okviru garancijske dobe mora kupec sporočiti oz. prijaviti pooblaščenemu serviserju v pisni ali elektronski obliki z reklamacijskim zapisnikom. Napaka mora biti jasno in nedvoumno opisana na reklamacijskem zapisniku. Stranka mora ob uveljavljanju garancije pooblaščenemu serviserju dostaviti z opremo tudi garancijski list in dobavnico, kjer je naveden datum izdobave, serijska številka in garancijski čas za posamezen artikel.

Vračilo neprodanega blaga

  • Kupec lahko v petnajstih (15) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine.
  • Možnost vračila ne velja za opremo, ki sicer ni del redne ponudbe podjetja in je bila naročena ter dobavljena izključno po naročilu kupca.
  • Morebitne stroške, ki nastanejo pri vrnitvi kupljenega predmeta (kot npr. pošiljanje) je kupec dolžan kriti sam.
  • Izdelki morajo biti nerabljeni in v nepoškodovani originalni embalaži, v nasprotnem primeru se vračilo blaga zavrne.
  • Priložena mora biti kopija računa.
  • V primeru spremembe cene, ko je aktualna cena blaga nižja od fakturirane cene, bomo izdali dobropis po aktualni, nižji ceni

Za vračilo blaga je obvezno, da izpolnete ustrezen obrazec ali pa vam vračilo preko maila odobri komercialist.

Pošiljanje izdelkov v servis

Pokvarjen artikel, ki je v garanciji, kupec pošlje na naš naslov preko Pošte Slovenije, na naše stroške, z oznako storitve PPN-A na poštnem obrazcu.
V primeru izven garancijskega zahtevka ga na lastne stroške pošljete s poljubno poštno storitvijo.

Reklamacije v neprimerni embalaži, priporočene pošiljke ali pošiljke poslane preko drugih dostavnih služb na naše stroške bodo zavrnjene.

V kolikor bo izdelek poslan na naše stroške in je v času pošiljanja izven garancijskega roka ali pa bo garancija zavrnjena, vam poštnino obračunamo pri obračunu popravila.

Podaljšan lastninski pridržek

Blago je v lasti podjetja Elkotex d.o.o. vse do poravnave vseh obveznosti s strani kupca. V primeru, da kupec ne izpolnjuje svojih finančnih in drugih obveznosti, je Elkotex d.o.o. upravičen dobavljeno in neplačano blago vzeti nazaj brez oviranja s strani kupca. V takšnem primeru kupec dovoljuje vstop v njegove zasebne ali poslovne prostore, toliko, da Elkotex d.o.o. prevzame svojo last v posest, oziroma mora kupec na zahtevo Elkotex d.o.o. vrniti dobavljeno in neplačano blago.

Škoda

Podjetje Elkotex d.o.o. ne odgovarja:

• Za okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile (napetostni sunek, strela, itd.).

• Če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba ali če je ugotovljeno, da je kdo posegal v izdelek brez našega pisnega dovoljenja pri spremembah na aparatu.

• Pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči, itd.

• Pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu.

• Pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb.

• Pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka.

• Pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja.

Končne določbe

Nesoglasja ali spore, ki bi nastali s tolmačenjem ali izvajanjem pogojev poslovanja podjetja Elkotex d.o.o. bosta partnerja reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, je pristojno sodišče v Ljubljani, za presojo zadeve pa je relevantno pravo Republike Slovenije. Če bi bile katere določbe teh pogojev poslovanja delno neveljavne ali pomanjkljive, to ne poseže v vsebino preostalih določb. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonu: 01 | 583 79 10 ali na naslovu elektronske pošte: [email protected].